Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

LÝ 12 - ĐỀ THI HSG - THAM KHẢO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 08h:57' 01-08-2013
Dung lượng: 441.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
BỒI DƯỠNG HSG THTN LÝ 12

SỐ CÂU ĐÚNG : /30

1. Thân nhiệt người là 37o C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau?
A). Rơnghen. B). Bức xạ nhìn thấy. C). Tia tử ngoại. D). Tia hồng ngoại.
2. Tia nào dưới đây có khả năng đâm xuyên mạnh nhất?
A). Tia X. B). Tia tử ngoại. C). Tia hồng ngoại. D). Tia tím.
3. Chỉ ra phát biểu sai về sóng vô tuyến.
A). Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm.
B). Sóng cực ngắn phảI cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể truyền đi xa trên mặt đất.
C). Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa.
D). Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước.
4. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,2mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 1m. Bước sóng của ánh sáng là 0,7ỡm. Khoảng vân sẽ là bao nhiêu?
A). 3,5 mm. B). 1,4 (m. C). 3,5 (m. D). 0,35 mm.
5. Chỉ ra câu có nội dung sai.
A). Điện từ trường tĩnh tồn tại xung quanh điện tích.
B). Điện từ trường chỉ tồn tại trong trạng thái đang lan truyền.
C). Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện.
D). Điện từ trường tĩnh tồn tại xung quanh điện từ trường biến thiên.
6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?
A). Là một hệ thống gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.
B). Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơI phát sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.
C). Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơI ở áp suất thấp bị kích thích phát ra.
D). Quang phổ vạch phát xạ gồm những vạch màu liên tục nằm trên nền tối.
7. Hiện tượng nào dưới đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?
A). Hiện tượng khúc xạ. B). Hiện tượng phản xạ.
C). Hiện tượng tán sắc. D). Hiện tượng giao thoa.
8. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,6670 ỡm trong nước có chiết suất 4/3. Bước sóng của ánh sáng đó trong thủy tinh có chiết suất 1,5 là:
A). = 0,5883 (m. B). = 0,5833 (m. C). = 0,5929 (m. D). = 0,8893 (m.
9. Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng: a=1mm; D = 2m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,66 (m chiếu vào khe S. Biết bề rộng của trường giao thoa là 13,2mm. Hãy tính số vân sáng quan sát được trong vùng giao thoa.
A). 11 vân sáng. B). 15 vân sáng. C). 9 vân sáng. D). 13 vân sáng.
10. Thí nghiệm giao thao ánh sáng với khe Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 (m, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, từ hai khe đến màn 1m. vị trí của vân tối thứ tư đến vân trung tâm:
A). 0,575mm. B). 0,775mm. C). 0,785mm. D). 0,875mm.
11. Một mạch dao động có C=20pF cộng hưởng với một sóng vô tuyến có bước sóng =5m. Độ tự cảm L của mạch dao động là:
A). Một giá trị khác. B). L=352 (H. C). L=352nH. D). L=352.10-8 H.
12. Một mạch thu sóng có L=10 (H, C=pF thu được sóng có bước sóng bao nhiêu?
A). = 600 m. B). = 60 m. C). = 6 m. D). = 0,6 m.
13. Quang phổ của ánh sáng nào dưới đây chỉ có một vạch?
A). Đèn ống. B). Mặt trời. C). Đèn LED đỏ. D). Đèn dây tóc nóng sáng.
14. Tụ điện của một mạch dao động có điện dung cỡ picôfara, cuộn cảm có độ tự cảm cỡ phần trăm henri
 
Gửi ý kiến