Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

Đề thi HKI.4_Môn Hóa 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Giao Ngôn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:21' 06-12-2009
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Tổ : Hóa Học
( ( (
(Đề chính thức)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn: HÓA HỌC Lớp : 12
Thời gian làm bài:45 phút(không kể thời gian phát đề)Họ và tên học sinh:......................................................Lớp.................................
A) Phần chung cho tất cả các học sinh: (8 điểm)
Câu 1: (1,0 đ) Cho các kim loại sau: Cu, Fe, Ag, Ni. Kim loại nào phản ứng được với dung dịch muối FeCl3. Viết phương trình phản ứng dạng ion thu gọn.
Cho biết thứ tự các cặp oxi hóa khử trong dãy điện hóa như sau:
;;;;
Câu 2: ( 1,25đ) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau đựng trong các bình mất nhãn: Metylamin, glixin, natriaxetat, axit axetic.
Câu 3: (1,0 đ) Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi sau (ghi rõ điều kiện):
Metan → Anđehit fomic → Ancol metylic → Metyl metacrylat → Thủy tinh hữu cơ.
Câu 4: (0,5đ) Glixin: H2N-CH2-COOH là hợp chất lưỡng tính. Hãy viết phương trình phản ứng chứng minh.
Câu 5: (1,25 đ) Từ 100lit dung dịch ancol etylic 400 có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su buna. Biết hiệu suất chung của quá trình là 75% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml.
Câu6: (1,0 đ) Viết phương trình phản ứng trùng hợp (hoặc trùng ngưng) tạo thành các polime từ các monome sau:
a. vinylaxetat (CH3COOCH=CH2)
b. axit ε –aminocaproic (H2N-[CH2]5-COOH)
Câu 7: (1,0 đ) Từ một mẫu đồng có lẫn bạc, nêu phương pháp hóa học điều chế được Cu(NO3)2 tinh khiết.Viết các phương trình phản ứng.
Câu 8: (1,0 đ) Cho 4,8 g một kim loại R hoá trị II ( duy nhất) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định kim loại R
B)Phần dành riêng: (2 điểm)
1/Phần dành cho chương trình chuẩn:
Câu 9: (1,0 đ ) Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần tính bazơ: CH3NH2, C2H5NH2, C6H5 –NH2, NH3. Giải thích.
Câu 10: (1,0 đ) Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng.
2/Phần dành cho chương trình nâng cao:
Câu 9: (1,0 đ) Hợp chất hữu cơ X ( chỉ chứa C, H, O). Tỷ khối hơi của X so với H2 là 30. X không tác dụng với Na để giải phóng khí H2. X có thể tham giá phản ứng tráng bạc. Viết công thức cấu tạo và phương trình phản ứng tráng bạc của X ?
Câu 10: (1,0 đ) Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M ( d = 1,1g/ml) với điện cực trơ có màng ngăn. Khi ở catot thoát ra 22,4 lit khí đo ở điều kiện 200C, 1at thì ngưng điện phân. Xác định nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau điện phân.
( Cho: Mg: 24; Cu: 64; Fe: 56; Li: 7; Na: 23; K: 39; Rb: 85; Cs: 133; C: 12; H: 1; O: 16 Cl=35,5)

Trường THPT Đặng Huy Trứ
(Đề chính thức)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I-
NĂM HỌC 2008 -2009
Môn: HÓA HỌC
Thời gian 45 phút ( không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN CHUNG: ( 8 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Cho các kim loại sau: Cu, Fe, Ag, Ni. Kim loại nào phản ứng được với dung dịch muối FeCl3. Viết phương trình phản ứng dạng và ion thu gọn.
Cho biết thứ tự các cặp oxi hóa khử trong dãy điện hóa như sau:;;;;
HDC:
Các kim loại phản ứng được là: Cu, Fe, Ni
Phản ứng:
Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+
Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Ni + 2Fe3+ → Ni2+ + 2Fe2+
(0,25 điểm)

(0,25 điểm)
(0
 
Gửi ý kiến