Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

ĐỀ LÝ – LTĐH 2013 – THAM KHẢO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 06h:29' 30-06-2013
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu 1 đến câu 44)
Liên kết trong mạng tinh thể kim loại là :
liên kết kim loại. B. liên kết ion. C. liên kết cho - nhận. D. liên kết cộng hóa trị.
Một nguyên tử kim loại R có tổng số hạt các loại là 92, số hạt mang điện gấp 1,705 lần số hạt không mang điện. R thuộc :
chu kì 4, PNP nhóm I (nhóm IB). B. chu kì 4, PNC nhóm VI (nhóm VIA).
C. chu kì 4, PNP nhóm VII (nhóm VIIB). D. chu kì 4, PNC nhóm I (nhóm IA).
X, Y là hai nguyên tố liên tiếp trong một chu kì, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của 2 nguyên tử tương ứng là 25 (ZX < ZY). So sánh tính kim loại và bán kính nguyên tử của X,Y ta có :
tính kim loại của X >Y, RX > RY. B. tính kim loại của X > Y, RX < RY.
C. tính kim loại của X < Y, RX < RY. D. tính kim loại của X RY.
Cho a mol Fe vào dung dịch có chứa b mol AgNO3, c mol Cu(NO3)2 thu được một hỗn hợp chất rắn gồm 2 kim loại và dung dịch chứa 2 muối. Kết quả này cho thấy :
a = b/2 + c B. a > b/2 +c C. b/2 < a < b/2 + c D. a = b/2
Khi cho hỗn hợp gồm a mol K và b mol Al hòa tan trong nước, biết a > 4b. Kết quả là :
K và Al đều tan hết, thu được dung dịch trong suốt.
K và Al đều tan hết, trong bình phản ứng có kết tủa trắng keo.
K tan hết, Al còn dư, dung dịch thu được trong suốt.
K tan hết, Al còn dư, trong bình phản ứng có kết tủa trắng keo.
Kim loại thường được dùng làm dây dẫn điện cao thế là :
Al B. Cu C. Ag D. Cr
Hòa tan Na vào dung dịch nào sau đây thì KHÔNG thấy xuất hiện kết tủa ?
Dung dịch CuSO4. B. Dung dịch Ba(HSO3)2 C. Dung dịch Ca(HCO3)2 D. Dung dịch KHCO3
Hòa tan hết 19,5 gam một kim loại kiềm R trong 261 mL nước (D=1g/mL) thu được dung dịch kiềm nồng độ 10%. R là :
Na. B. K. C. Rb. D. Cs.
Hòa tan hết một hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y trong nước thu được 6,72 L khí hiđro ở điều kiện chuẩn và dung dịch Z. Để trung hòa dung dịch Z cần ít nhất .......... dung dịch HCl 2M. Điền giá trị đúng sau đây vào chỗ trống :
300 mL B. 600 mL C. 150 mL D. 500 mL
Nhóm chứa các chất đều oxi hóa được Fe thành Fe3+ là :
dung dịch HCl đậm đặc, dung dịch HNO3 loãng, Cl2.
dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch HNO3 loãng, Cl2.
dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl, dung dịch HNO3 loãng , Br2.
dung dịch HF đậm đặc, dung dịch HNO3 đậm đặc, Cl2.
Dung dịch có thể dùng để loại Al ra khỏi hỗn hợp Al, Fe là :
dung dịch FeCl2 dư. B. dung dịch FeCl3 dư. C. dung dịch AlCl3 dư. D. dung dịch H2SO4 đặc,
nguội dư.
Cho dung dịch A có chứa 0,1 mol AlCl3, 0,1 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn X có khối lượng bằng :
13,1 gam. B. 7,2 gam. C. 8 gam. D. 16 gam.
Sục khí X vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan. X làm mất màu dung dịch Br2. X là khí nào trong các khí sau ?
CO2 B. NO2 C. CO C. SO2
Phản ứng trong đó Cl2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa là :
2NH3 + 3Cl2 ( N2 + 6HCl B. 2NaOH + Cl2 ( NaCl + NaClO + H2O
C. SO2 + Cl2 ( SO2Cl2 D. Cl2 + 2NaBr (
 
Gửi ý kiến